СМДЛ Дента Вижън ООД се занимава с образна диагностика в денталната сфера.

Фирмата се стреми да отговаря на съвременните стоматологични потребности за поставяне на точна диагностика и в тази насока сме инвестирали в модерно технологично цифрово оборудва, което дава възможност за качествено и бързо обслужване на гражданите на град Добрич и Областта.Оборудването има възможност да се окомплектова с различни модули което я прави много гъвкава и в тази насока имаме желание да инвестираме в 3Д скенер , който ще даде възможност за точна диагностика при поставянето на импланти.

Имаме възможност за сканиране на образа от секторните графии и записването им на цифров носител.

Чрез съдействието на Община Добрич реализирахме проект, който ни дава възможност да обслужваме спешните случай през почивните дни.Това е в полза на гражданите на град Добрич и областта.